Zespoły


Kapela ludowa z zespołem śpiewaczym

kierownik Julita Tarnogórska Burak

 

*Nagrody i wyróżnienia

 

 

 

Teatr lalkowy "Dziupla"

instruktor Arkadiusz Jurek

 

*Indeks przygotowanych widowisk

*Nagrody i wyróżnienia

 

 

 

Teatr czarny "Nero"

instruktor Arkadiusz Jurek

 

*Nagrody i wyróżnienia

 

 

Teatr "Nestor"

instruktor Arkadiusz Jurek

 

 

Zespoły tańca

KABOOM, ŹDŹBŁO oraz grupy początkujące,

instruktor Agnieszka Michałowska

 

*nagrody i wyróżnienia

 

Zespoły plastyczne

„Kolorowe Kredki”
„Art. ot Tak”
„Studio Kobiet”
      oraz „Art. SMILE” w Bibliotece Publiczne

w Biskupicach

instruktor Monika Wójcik

 

 *nagrody i wyróżnienia

 

 

Zespół śpiewaczy Klubu Seniora "Druga Młodość"

instruktor Katarzyna Misiak

 

 

 

Orkiestra Dęta

kapelmistrz Arkadiusz Konowałek

instruktor Tomasz Burak

 

 *nagrody i wyróżnienia

 

Zespół muzyczny MN

instruktor Sławomir Stasiak

 

 

 

Zespół wokalny KAWA

instruktor Katarzyna Misiak