Historia Biblioteki Publicznej w Trawnikach


Nasz zespół
Nasz zespół

Zalążkiem obecnej Biblioteki Publicznej w Trawnikach był punkt biblioteczny utworzony w 1950 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaszczowie z siedzibą w Biskupicach, znajdujący się w Szkole Podstawowej nad Wieprzem w Trawnikach. Cały ówczesny księgozbiór około 100 woluminów mieściła jedna szafa w sali lekcyjnej. Punkt biblioteczny był prowadzony przez nauczycielkę panią Helenę Ananiewicz do 1954 roku. Następczynią pani Ananiewicz została jej była uczennica pani Władysława Wójcik. W 1954 roku punkt ze szkoły przeniesiono do budynku ówczesnej Roszarni. Księgozbiór wzrósł wówczas do ok. 200 egzemplarzy. W latach 1956-61 kierownikiem punktu, a później Biblioteki Gromadzkiej był pan Stanisław Jabłoński nauczyciel i kierownik szkoły w Trawnikach. W 1956 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju powstały Gromadzkie Rady Narodowe i właśnie w tym okresie utworzono Gromadzką Bibliotekę Publiczną. W drugim kwartale1956 roku Gromadzka Biblioteka w Biskupicach przekazała część księgozbioru nowo powstałej samodzielnej Bibliotece Gromadzkiej w Trawnikach ustanawiając tym samym rok, 1956 jako datę początkową powołania odrębnej samodzielnej Biblioteki. W inwentarzu książek Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Trawnikach do końca 1956 roku wpisano 400 woluminów. W roku 1961 biblioteką zarządzał pan Jan Kuczyński, a w latach 1962-63 pan Edward Opałka. W 1963 roku przeprowadzono skontrum i od tego czasu ponownie bibliotekę przejęła we władanie pani Ananiewicz. Biblioteka posiadała filię w Dorohuczy i dwa punkty biblioteczne w Kol. Trawniki i w Ewopolu. Pod koniec 1963 roku z księgozbioru liczącego 2026 woluminów korzystało 407 czytelników. Z inicjatywy pani Ananiewicz w 1964 roku założono ”Koło Przyjaciół Biblioteki” liczące 30 osób. Przewodniczącą została pani Czesława Kozak, zastępczynią pani Wanda Wróbel, późniejsza długoletnia kierowniczka biblioteki. W 1964 utworzone zostały trzy filie Biblioteki w Kolonii Trawniki, Dorohuczy i w Ewopolu. Od 1967 roku biblioteką zarządzała pani Wanda Wróbel. Przez wszystkie lata działalności Biblioteki pojawiały się niewątpliwie przeszkody i problemy, wiele razy przenoszono księgozbiór z miejsca na miejsce, ale czytelnicy nigdy nie zawiedli. Gromadzony latami przez panią Wandę zbiór wzrósł do ponad 12 tysięcy woluminów,
a łączna liczba czytelników biblioteki wraz z punktami przekroczyła 700 obywateli Gromady Trawniki. Od początku powstania Biblioteki w Trawnikach nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie. Rok 1973 przyniósł reformę administracyjną kraju, która spowodowała przekształcenie struktury organizacyjnej sieci bibliotecznej. Od tej daty Biblioteka w Trawnikach funkcjonuje, jako Biblioteka Publiczna Gminy Trawniki, a Biblioteka w Biskupicach stała się jej filią. W 1978 r. utworzona została Filia Biblioteki Publicznej w Oleśnikach. Od 1980 roku Biblioteka mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Rok 1995 przyniósł wielkie zmiany, biblioteka straciła samodzielność i razem z Biblioteką w Biskupicach i Oleśnikach stała się odrębną jednostką w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury zarządzaną przez dyrektora placówki panią Ewę Mazur. Z końcem marca tego samego roku odeszła z pracy na zasłużoną emeryturę pani Wanda Wróbel. Nowym pracownikiem i strażnikiem księgozbioru została Regina Kamińska wieloletni instruktor GOK w Trawnikach. Nadzór merytoryczny i duże wsparcie biblioteka otrzymuje ze strony Oddziału Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, od 2000 roku funkcję tę przejęła MPBP im Anny Kamieńskiej w Świdniku. Bogaty księgozbiór po długiej tułaczce znalazł swoje miejsce właśnie w Ośrodku Kultury. Na chwilę obecną zbiory biblioteki liczą blisko 9 tysięcy woluminów, zgromadzone są na I piętrze w rozbudowanej i zmodernizowanej części budynku, zajmują dwa pomieszczenia o pow. 60 m2. Biblioteka Publiczna w Trawnikach oprócz funkcji informacyjnej, gromadzenia i udostępniania zbiorów prowadzi również działalność kulturalno – oświatową, współuczestniczy w życiu GOK, w organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, współpracując ze szkołami i innymi jednostkami, prowadząc lekcje biblioteczne, zajęcia z dziećmi w Bibliotecznej Akademii Malucha, przygotowując wystawy czy też spotkania regionalne. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców z aktualną ofertą, w 2013roku utworzony został oficjalny profil Biblioteki na Facebooku. Od 2015 roku w bibliotece został wdrożony System Biblioteczny Mateusz, który w znaczący sposób usprawnił pracę w biblioteki. Nowe wyposażenie, komputery z dostępem do Internetu a nade wszystko bardzo ciekawe książki niewątpliwie przysporzą nam jeszcze wielu nowych użytkowników.