Historia Biblioteki Publicznej w Oleśnikach


Nasz zespół
Nasz zespół

Pierwszy zapis o Bibliotece w Oleśnikach pojawił się księgach inwentarzowych w 1978 r. Siedzibą Biblioteki był wówczas dom prywatny Pani Marii i Mieczysława Szpakowskich. Do 1983r. Bibliotekę prowadziła jedna z córek Państwa Szpakowskich –Anna (przez 5 lat), natomiast do 1983 roku druga córka Alina (przez 3lata). Kolejną siedzibą Biblioteki był dom prywatny p. Henryki i Stanisława Janiaków, gdzie od 1987r. do 1990r. pracownikiem biblioteki była Pani Dorota Janiak. Trzecim miejscem biblioteki był budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnikach, w którym to pieczę nad dotychczas zgromadzonym księgozbiorem od 1991 roku sprawuje Pani Urszula Góra. Do 1995 roku Biblioteka istniała jako filia, obecnie jest samodzielną instytucją działającą w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach. Od 1999 roku do chwili obecnej Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach. W 2013 roku w Bibliotece uruchomiono punkt z bezpłatnym dostępem do Internetu, a w 2015 roku wdrożono System Biblioteczny Mateusz, który w znaczący sposób usprawnił funkcjonowanie Biblioteki. Biblioteka Publiczna w Oleśnikach poza gromadzeniem i udostępnianiem księgozbiorów, na przestrzeni lat stała się centrum spotkań dzieci i dorosłych. Organizowane są tu warsztaty artystyczne, spotkania tematyczne z czytelnikami, lekcje biblioteczne, Ferie i Wakacje z Biblioteką, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Oleśnik. W ramach swej działalności biblioteka gromadzi również dokumenty życia społecznego i zapewnia dostęp do wiedzy i informacji o lokalnej historii i kulturze. Pomimo licznych reorganizacji Biblioteka, nieustannie, przez 40 lat wciąż dba o kolejne pokolenia Czytelników, którzy są dla niej nieocenionym źródłem inspiracji i nieustannie motywują do dalszych, twórczych działań na rzecz lokalnej społeczności..