Historia Biblioteki Publicznej w Biskupicach


Nasz zespół
Nasz zespół

Zachowane dokumenty wskazują, że w roku 1936 działała Biblioteka Publiczna w Biskupicach, posiadająca 620 woluminów książek oraz czasopisma (Gazeta Strażacka, Plon, Nowiny, Goniec Warszawski, Strzelec). Ze zbiorów ówczesnej Biblioteki korzystała młodzież uczęszczająca na kursy wieczorowe- 46 osób, oraz 51 rodziców. Biblioteka mieściła się przy Szkole Podstawowej w Biskupicach. W czasie II wojny Światowej budynek szkoły zajęli Niemcy, jednak społeczność lokalna uratowała księgozbiór ukrywając go po okolicznych domach. Z ustnych relacji wiadomo, że miejscowa ludność korzystała przez okres wojny z tego księgozbioru. Wydany w kwietniu 1946 r. Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi zobowiązywał władze terenowe do zorganizowania sieci bibliotek i zapewnienia im utrzymania. Na mocy Dekretu utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaszczowie z siedzibą w Biskupicach. Opiekę nad nią sprawowało Prezydium Gminnej Rady Narodowej, a merytoryczną pieczę- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie. Głównym zadaniem biblioteki było gromadzenie zbiorów i udostępnianie ich czytelnikom. Biblioteka zobowiązana była również do zakładania punktów bibliotecznych. W związku z tym już w 1949r. Biblioteka obsługiwała 9 punktów w: Siostrzytowie, Trawnikach, Łysołajach, Jaszczowie, Cygance, Dąbrowie, Starościcach, Wólce Bieleckiej, Białce. Placówka początkowo mieściła się w oficynach Prezydium, lecz przestrzeni lat Biblioteka zmieniała wielokrotnie swoje lokalizacje. Warunki lokalowe były wręcz katastrofalne. Pomieszczenia pozbawione były ogrzewania i podstawowych warunków sanitarnych. W 1954 roku w wyniku podziału administracyjnego kraju nastąpiło przekształcenie Biblioteki Gminnej w Gromadzką, a dwa lata później powstały biblioteki gromadzkie: w Trawnikach i Białce, do których przekazano część księgozbioru z Biblioteki w Biskupicach. Do 1973roku Biblioteka funkcjonowała, jako Gromadzka Biblioteka w Biskupicach z 3 filiami i 3 punktami bibliotecznymi. Rok 1973 przyniósł kolejną reformę podziału administracyjnego kraju, w wyniku, której zlikwidowano gromady i ponownie dokonano podziału na gminy. W tym też roku biblioteka straciła samodzielność i stała się filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Trawnikach prowadząc nadal 5 punktów bibliotecznych: w Pełczynie, Siostrzytowie, Bonowie, Struży i Kolonii Struży. Rok 1995 przyniósł kolejne zmiany, biblioteki zostały włączone w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach zarządzanego przez Dyrektora Panią Ewę Mazur, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Po wielu przeprowadzkach, Biblioteka w Biskupicach w 2007 roku doczekała się samodzielnego lokalu. Pomieszczenia są widne, ciepłe i przestronne. Wydzielona jest czytelnia z 28 miejscami oraz 2 stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu.

 

Pracownicy Biblioteki

 

Z zachowanych dokumentów dowiadujemy się, że pierwszymi bibliotekarkami były Panie Jarosz Stanisława i Rulikowska Mieczysława, które pracowały do 1950 roku. Od 01.06.1950 roku kierownikiem Biblioteki była Pani Klementyna Skubik, która pracowała do 31.05.1971 roku. Kolejnym kierownikiem Biblioteki była Pani Danuta Kowińska, która pracowała od 01.06.1971 roku do końca kwietnia 1999 roku, kiedy to odeszła na zasłużoną emeryturę. Po Pani Kowińskiej, w Bibliotece przez 3 miesiące pracowała Pani Grażyna Kasprzak, a od 15.08.1999 roku do chwili obecnej pracownikiem biblioteki jest Pani Janina Zielińska.

 

Dzień Dzisiejszy Biblioteki

 

W ramach swojej działalności biblioteka wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, promować książki i czytelnictwo. Uniwersalny charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjno – kulturalną. W ramach tych działań prowadzone są: lekcje biblioteczne, Ferie i wakacje z Biblioteką, Noc w Bibliotece, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Warsztaty Artystyczne. Wszystkich tych działań nie byłoby, gdyby nie nasi wspaniali czytelnicy, którzy tak chętnie do nas przychodzą, korzystają ze zbiorów i są motorem do dalszej pracy.